Planowane zniesienie akcyzy na auto gaz

Rząd zamierza wprowadzić zerową stawkę akcyzy na gaz ziemny CNG i LNP. Zmiany mają wejść w życie już od 1 czerwca 2019 roku. Projekt nowelizacji znalazł się w ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym jako Zerowa Akcyza dla ekologicznych paliw CNG i LNG. Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić zerową akcyzę na wszelkiego rodzaju ekologiczne paliwa gazowe. Jaki haczyk rzuca się w oczy? Co takie zmiany oznaczają dla budżetu?

Choć na pozór ustawa daje ogromne korzyści dla społeczeństwa, bardziej uważni obserwatorzy na pewno dostrzegli już haczyk. Projekt ustawy dotyczy bowiem wyłącznie gazu CNG i LNG. W nowelizacji nie znalazła się za to wzmianka o popularnym autogazie LPG. Zdaniem ekspertów analityki, popularność ekologicznych źródeł paliwa zależy w dużej mierze od poziomu rozbudowy infrastruktury.

Rząd otrzymał od Ministerstwa Finansów projekt ustawy z dnia 5 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Na przełomie września i października 2018 roku odbyło się przeprowadzenie szeregu uzgodnień oraz konsultacji publicznych związanych z owym projektem i przedmiotem uzgodnień.

Obecnie udostępniona do wglądu wersja projektu posiada dodatkowe rozszerzenia. Nowości dotyczą przede wszystkim wprowadzenia preferencji podatkowej dla gazu ziemnego CNG i LNG. Zerowa stawka akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG ma wejść w życie już od 1 czerwca 2019 roku i obowiązywać napędy silników spalinowych.

Zdaniem ekspertów to kolejny krok zmierzający do rozwoju rynku alternatywnych źródeł paliw ekologicznych. Może przyczynić się również do poprawy bezpieczeństwa transportu krajowe w naszym kraju. Paliwa metanowe to dobre rozwiązanie, jednak czy ustawa jest rozsądnym krokiem z punktu widzenia społeczeństwa?


Dla przypomnienia warto dodać, że podatek akcyzowy, jaki obecnie płacimy do od 20 do 30 procent ceny za paliwa na stacjach benzynowych. Rządowy pomysł na projekt wprowadzający zerowe stawki tego podatku związane z paliwami ekologicznymi ma zachęcić Polaków do zmiany samochodu na te z napędem gazowym.

W uzasadnieniu projektu ustawy możemy doszukać się informacji, które mówią, że wprowadzenie zerowej stawki na gaz LNG i CNG to świetny bodziec zarówno do rozwoju infrastruktury gazowej w kraju, jak i wielu korzyści ekologicznych. Aspekty te mają z kolei pozytywnie wpłynąć na realizację rządowej polityki gazyfikacji Polski. Aspektem przemawiającym za skorzystaniem z gazu ziemnego, czyli metanu jest fakt, że zawiera on możliwie najmniejszą ilość związków węgla na jednostkę energetyczną.

Co to oznacza dla budżetu?
Biorąc pod uwagę roczną eksploatację paliw , koszt dla budżetu wyniesie około 6,6 mln złotych. Dodatkowo, roczne zużycie gazu LNG to około 2,7 milionów kilogramów, co gwarantuje generowanie z podatku akcyzowego około 1,8 miliona złotych rocznie. W przypadku łącznego obniżenia akcyzy zarówno dla gazu LNG, jak i CNG do 0 zł, spadek wpływów budżetowych zostanie odnotowany na poziomie blisko 8,4 mln złotych w skali roku.